Udlejning af fiskekajakker, jolle og guidede fisketure ved Hvide Sande og i Ringkøbing Fjord

Lystfiskeri på Stadil Fjord

Med en middeldybde på ca. 1,5 meter og med største dybde på ca. 3 m og et overfladeareal på over 16 km2 noteres Stadil Fjord som Danmarks 4. største sø. Stadil Fjords vand er brakvand og har alt efter vandstanden i Ringkøbing Fjord (De 2 fjorde forbindes af Vonåen, læs mere her) en saltholdighed imellem 0,5 og 2,5 promille.

Fjorden er svært tilgængelig fra land - så kajak, flydering eller jolle er måden, man bedst starter jagten på vandets hemmeligheder!

Fiskebestanden er ganske varieret. Der er dokumenteret følgende arter i fjorden: Aborre, gedde, skalle, brasen, helt, smelt, ål, skrubbe, hundestejle, laks, regnbueørred, strømskalle, brisling, suder og karusse.

Lystfiskeriet i fjorden omhandler hovedsageligt aborre og gedde, men det er absolut en udfordring selv for de garvede lystfiskere, at knække koden på dagen og finde de større fisk. Hvordan påvirker den aktuelle vind og saltholdighed fiskenes adfærd og fødesøgning? Fiskeriet er ikke altid nemt, for der er ikke mange oplagte standpladser eller trækruter i den lavvandede fjord.

Er man til de sortstribede banditter kan man vælge nordsiden af Hindø, hvor man kan finde aborren på skrænter og lidt dybere vand, som der ikke er mange områder med i fjorden. De mange små vige og bugter med lavt vand og rørskov er naturligvis oplagte pladser for gedden.

Alt efter vind og vejr kan vandet opleves klart eller grumset, hvilket der selvfølgelig skal tages i betragtning, når man pakker endegrejet. Sørg for både agn med naturlige farver - og dem, der provokerer med voldsom farvepragt!

Da fjorden er ganske lavvandet er det oplagt at fokusere på det lettere spinne- eller fluefiskeri. Forslag til agnvalg kunne være Savage Gear Real Eel, Savage Gear 4play og forskellige pigshads uden belastning.

Bemærk: Det er ikke tilladt at hjemtage ørred/laks fanget i Stadil Fjord! Ørred/laks er totalfredet i Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og i Vonåen - og ved fangst skal de skånsomt genudsættes.